Název firmy:
NH Car, s.r.o.
Sídlo firmy:
Chodecká 2341/2
CZ-19900 Praha 6
Právní forma:
Telefon:
+420 281 021 611
Fax:
E-mail:
IČO:
25114719
Soudní příslušnost:
Městský soud v Praze, s.z. C 50929
DVR:
DIČ:
CZ699003841
Bankovní spojení:
Kód banky:
Číslo účtu:
IBAN: